אם השאלון הופך אפור, גלגלו לאמצע העמוד, יהיה לכם כפתור כניסה לחשבון הגוגל שלכם