המתווך שלכם לוחץ שתחתמו על זכרון דברים, האם כדאי לכם ?

חתימה על זכרון דברים איננה דבר רע, יחד עם זאת, יש להתייחס לזכרון הדברים ברצינות רבה.

אציין כי אין בדברים אלו עיצה משפטית ו/או הכוונה משפטית, יחד עם זאת, הדברים מובאים מתוך ידיעה והכרה. חשוב לי לציין שכמתווך אסור לי לייעץ משפטית, אבל גם חשובה לי המקצועיות והצורך להישיר מבט לעושים שימוש במתווכים ולומר לכם, מתווך שלוחץ עליכם לחתום על זכרון דברים עושה זאת כדי לקדם את העסקה, לעיתים זה לגיטימי ולעיתים זה גובל בחוסר תום לב. לכן, לפני חתימה על זכרון דברים, אני מבקש להעביר לכם את המידע שלהלן:

ראשית, כדי לקבל ייעוץ משפטי, יש לפנות לעו"ד מקצועי בעל רישיון תקף כדין ואין להתייחס לאמור כאן כייעוץ משפטי אם כי מידע כללי בלבד.

אז, האם כדאי לנו לחתום על זכרון דברים ?

כדי להבין את חשיבות השאלה, חשוב מאד להבין את חוק המקרקעין.
סעיף 8 לחוק המקרקעין קובע את צורתה של התחייבות, למעשה, עסקה במקרקעין תהיה בהסכם בכתב.

מכאן עולה, שאם כתבתם על מפית כמה מילים והתחייבתם, יש לכם הסכם בכתב, דהיינו; מדובר בעסקה במקרקעין. למעשה, זיכרון הדברים יכול להפוך להסכם המחייב את שני הצדדים.

כמובן שע"פ פסקי הדין, חייבים להתקיים כמה תנאים כדי שזיכרון הדברים יהפוך לחוזה מחייב.

זכרון הדברים צריך להכיל כמה שיותר פרטים על הנכס (מסויימות), על צורת התשלום ומועדי התשלומים, הסכומים ועוד פרטים מהותיים עליהם מסכימים הצדדים בעת כתיבת זכרון הדברים.

ככל שמופעים יותר פרטים, ככה ניתן להסיק שהצדדים נועדו זה עם זה והתכוונו להתקשר האחד עם השני בחוזה מחייב בעתיד ו/או לקיים התקשרות משפטית האחד עם השני.

כמתווך מקצועי, אני ממליץ לכם שלא לחתום על זכרון דברים ולא לפעול בפזיזות כי נדלקתם על הדירה / נכס.

ישנן עוד מליון דירות ויהיו עוד הזדמנויות, לכן, עצרו לפני שאתם חותמים על זכרון הדברים.

זיכרו, כאשר חתמתם על זיכרון הדברים, עוד לא בדקתם את הנכס לעומק, לא נבדק הרישום שלו, לא נבדק האם הוא ממושכן, מי הם בעלי הזכויות, מה הן הזכויות, האם יש זכויות בניה נוספות, האם הנכס נמצא בכינוס נכסים, מה קורה בתיק הבית המשותף או בתיק הבניין, מה אומר התקנון של הבית וכו'.

כמו כן, הנכס לא נבדק מבחינת ליקויים אפשריים, האם הוא תקין, האם הצנרת תקינה, האם ישנן רטיבויות וכן, מה הם הכשלים העלולים להתגלות לכם ערב קבלת המפתח ?!

היה ואתם כקונים מתעקשים לחתום על זכרון דברים שיבטיח לכם זכות ראשונים או משהו כזה, אעביר לכם את עצת עורכי הדין אשר מפרסמים באינטרנט:

1 - יש לסייג את זכרון הדברים באופן מוחלט ולהדגיש שזכרון הדברים יהיה כפוף להסכם המכר
     שייחתם בין הצדדים במעמד עורכי הדין שלהם.  למרות שבישראל קיים חופש חוזים ולא חייבים
     עו"ד כדי לקיים חוזה מכר, הדבר הנכון ביותר הוא לתת לעורכי הדין לתפור את החוזה ולא לעשות
     עבודה שאיננה לכם.  עורך הדין הוא בעל מקצוע כמו מתווך וכמו כל בעל מקצוע אחר, הוא יודע
     יותר טוב מכם מה לעשות.

2 - יש לציין מפורשות מה הן אפשרויות הביטול של זיכרון הדברים, זאת במקרה שיתגלו פגמים
     מהותיים ו/או כאלו שהצד השני לא יכול לקבלם. כלומר; היה והתגלו ליקויים טכניים מהותיים בנכס
     עצמו או בדירה עצמה, או היה ונתגלו קשיים ברישום בטאבו, אלו פרטים שיקנו יציאה מההסכם
     ללא חיוב הצדדים בהוצאות כאלו ואחרות.

לסיכום, זו דעתי האישית והמקצועית כמתווך דירות:
 

אל תחתמו על זיכרון דברים.

פנו תמיד לעו"ד מקצועי שיסייע לכם בתחום החוזי משפטי.

בהצלחה,

שרון דרורי - יועץ ומתווך נדל"ן, בתים ודירות מבית קלר וויליאמס.